DỰ ÁN AEON MALL PHNOMPENH CAMPUCHIA

Thông tin dự án

Vị trí     : Phnompenh Campuchia

Quy mô: Giai đoạn mở rộng dự án

Sản phẩm Kovipaint được dự án tin dùng

–             Chống thấm xi măng polymer 2 thành phần   : Koviseal102.

–             Chống thấm không lộ thiên đàn hồi hai thành phần     : Kovithane 2k Unexposed, Kovithane 1k Primer

 

 2983eeaa57ff89a1d0ee

48d4c2337a66a438fd77

Giai đoạn đã được hoàn thành vào cuối quý 1 năm 2023

Trả lời