Chống Thấm Dự Án Nitto Denko Vsip 1

CHỐNG T1HẤM DỰ ÁN

Dự án nằm trong khu công nghiệp Vsip 1. trung tâm thành phố bình dương

sàn phẩm chống thấm Kovipaint được sử dụng:

Koviseal102– Xi măng chống thấm 2 thành phần

Pu sealant 1 thành phần Koviflex 110

chống thấm dự án Nitto
chống thấm dự án Nitto

Hiện tại dự án đang được xây dựng thêm giai đoạn mới.

Trả lời