Sửa luật đất đai Nhiều hệ quả nếu không cho phép thu hồi đất để làm dự án du lịch

Sửa luật đất đai Nhiều hệ quả nếu không cho phép thu hồi đất để làm dự án du lịch

Luật Đất đai là một trong những luật quan trọng nhất điều chỉnh việc sử dụng đất ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, việc sửa đổi Luật Đất đai đã được chính phủ đặt ra với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai. Tuy nhiên, một số nội dung trong dự thảo luật sửa đổi lại vấp phải lo ngại sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực, đặc biệt là đối với các dự án du lịch.

Thu hồi đất cho các dự án du lịch

Sửa luật đất đai Nhiều hệ quả nếu không cho phép thu hồi đất để làm dự án du lịch

Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, các dự án du lịch sẽ không được phép thu hồi đất mà buộc phải thương lượng với người dân để sử dụng đất. Điều này sẽ dẫn đến một số hệ quả như sau:

Các tổ chức nước ngoài sẽ khó tham gia đầu tư dự án du lịch

 • Theo quy định hiện hành, các tổ chức có trên 50% vốn nước ngoài không được phép thương lượng, chuyển nhượng đất trực tiếp với người dân.
 • Nếu không cho phép thu hồi đất, các tổ chức này sẽ không thể tham gia các dự án du lịch.
 • Điều này sẽ loại bỏ các nhà đầu tư lớn, có năng lực tài chính mạnh khỏi lĩnh vực du lịch.

Khó triển khai các dự án du lịch quy mô lớn

 • Các dự án du lịch lớn thường yêu cầu diện tích đất rộng, liên quan đến nhiều hộ dân.
 • Việc thương lượng từng hộ một sẽ rất phức tạp, tốn thời gian.
 • Khả năng các dự án bị đội vốn, kéo dài thời gian triển khai là rất lớn.

Khó khăn trong việc lập quy hoạch vùng

 • Không thu hồi đất sẽ khó khăn trong việc lập các quy hoạch du lịch vùng, liên kết giữa các dự án du lịch.
 • Các dự án du lịch sẽ manh mún, thiếu tính liên kết.
 • Hiệu quả kinh tế – xã hội của các dự án du lịch sẽ bị hạn chế.

Cơ chế thu hồi đất khi đạt 80% thoả thuận

Sửa luật đất đai Nhiều hệ quả nếu không cho phép thu hồi đất để làm dự án du lịch
 • Nếu thu hồi đất sau khi đạt 80% thoả thuận với dân là hợp lý.
 • Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đàm phán cho doanh nghiệp.
 • Tránh tình trạng dự án bị đội vốn, kéo dài do vướng mắc ở số hộ còn lại.
 • Tuy nhiên cần có cơ chế bảo đảm quyền lợi cho người dân, tránh bị ép buộc.

Ưu đãi thuế cho các dự án du lịch

Sửa luật đất đai Nhiều hệ quả nếu không cho phép thu hồi đất để làm dự án du lịch

Hiện nay, các dự án đất du lịch không được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất như các dự án công nghiệp. Điều này dẫn đến bất cập:

 • Các nhà đầu tư du lịch phải đầu tư ban đầu lớn nhưng không được hỗ trợ.
 • Các dự án du lịch có ý nghĩa quan trọng về kinh tế – xã hội nhưng không được khuyến khích.

Do đó, cần xem xét cơ chế miễn giảm tiền thuê đất, thuế cho các dự án du lịch tại các địa bàn khó khăn, cần thu hút đầu tư.

Ưu đãi Mức độ Điều kiện
Miễn tiền thuê đất 2 – 5 năm Áp dụng các địa bàn khó khăn
Giảm 30% tiền thuê đất 5 năm tiếp theo Áp dụng các địa bàn khó khăn
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% – 15% Áp dụng các địa bàn khó khăn

Cấp sổ đỏ cho các dự án du lịch

 • Một số địa phương đã có xu hướng cấp sổ đỏ cho các sản phẩm du lịch.
 • Tuy nhiên, các dự án du lịch chưa được coi là dự án kinh doanh bất động sản nên gặp khó khăn.
 • Cần quy định rõ dự án du lịch là một loại hình kinh doanh bất động sản.
 • Trao quyền cho địa phương xác định dự án du lịch là loại hình nào để cấp đất, cấp sổ.

Kết luận

Như vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai cần xem xét kỹ các quy định liên quan đến thu hồi đất, cấp đất cho các dự án du lịch. Nếu các quy định quá hạn chế sẽ dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực, khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp du lịch. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của ngành du lịch cũng như nền kinh tế. Do vậy, cần cân nhắc thấu đáo, điều chỉnh các quy định phù hợp để khuyến khích đầu tư du lịch, đem lại lợi ích kinh tế – xã hội cho đất nước.

Trả lời